ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
+48 (33) 845-32-68
+48 (33) 845-21-31
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kętach

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach jest szkołą o bogatych tradycjach. Placówka istnieje od 1963 roku, kiedy to powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

Młodzież naszego zespołu uczęszcza do 3 typów szkół:

 • technikum
 • liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego
 • branżowa szkoła I stopnia

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych. Uczniowie Kopernika są laureatami konkursów i zawodów na różnych szczeblach. 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych to nie tylko miejsce nauki, to także miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe.

 • koła przedmiotowe: np. matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, elektroniczne, elektrotechniczne... (każdego roku nasi uczniowie zostają finalistami różnych konkursów i olimpiad);
 • koła zainteresowań: np. gastronomiczne, filmowe, fotograficzne, historyczno-kulturalne, klub podróżnika;
 • sekcje sportowe: np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, aerobiku... (z zawodów nigdy nie wracamy bez trofeów);
 • sekcja strzelecka (tu aż tyle osiągnięć, że nie wiadomo od czego zacząć);
 • wymiana młodzieży, obozy językowe (to już wieloletnia tradycja !!!);
 • kawiarenka internetowa (od rana do wieczora w dobrym towarzystwie);
 • biblioteka i czytelnia (właśnie te miejsca - wbrew wszelkim obecnym tendencjom antyczytelniczym - uczniowie uznali za najmilsze w szkole);
 • radiowęzeł ( możesz słuchać muzyki naszych DJ-ów lub sam zostać jednym z nich );
 • Szkolne Koło PCK (akcje krwiodawstwa, kursy ratownictwa medycznego...);
 • Polecamy także konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, akcjach.  

Uczestniczymy w projektach:

 • Leonardo da Vinci - Praktyki zagraniczne
 • Comenius
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
 • POKL - Portugalia

= = = = =

Ogłoszenia przetargowe

Organizacja i sprawowane funkcje

Statut szkoły

Struktura własnościowa